Plans, campanyes i programes

 • Projecte Educatiu de Centre Llar d'infants L'Estel 28 d'abril de 2021

  El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és un instrument per a la gestió coherent amb el context escolar, que numera i defineix els drets d’identitat del centre, formula els objectius que té i expressa l’estructura organitzativa de la institució. El PEC és un document que engloba tota una sèrie d’altres documents més concrets que hem creat.

 • Pla de Desenvolupament Turístic d'Avinyó 28 d'octubre de 2020

  El pla estratègic és una eina de treball a partir de la qual es poden planificar i desenvolupar les activitats turístiques, amb l’objectiu que aquest sector esdevingui un dels motors per al desenvolupament econòmic avinyonenc.

 • Pla Intern d'Igualtat de Gènere 25 de maig de 2020

  El Pla Intern d'Igualtat de Gènere dota a l'Ajuntament d'Avinyó d'una eina per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l'organització municipal.

 • Pla Local de Joventut 2020-2023 25 de maig de 2020

  L'objectiu d'aquest Pla és planificar i elaborar les polítiques de Joventut anant més enllà de les pròpies activitats i accions dirigides des de la Regidoria de Joventut i tenint en compte els diferents aspectes de la vida dels joves (educació, cultura, salut, habitatge, treball, participació social...)

 • Avinyó Porta a Porta 28 de febrer de 2019
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30
Darrera actualització: 20.01.2016 | 18:30