A punt la 3a edició dels Projectes Participatius d'Avinyó

Dimecres, 26 de maig de 2021 a les 00:00

Les propostes es podran presentar del 7 de juny al 14 de juliol.

L’Ajuntament d’Avinyó promou la 3a edició dels Projectes Participatius, a través dels quals les veïnes i veïns del municipi proposen i decideixen en què i com volen invertir els 30.000 € de pressupost que enguany l’Ajuntament hi destina.

Els projectes guanyadors s’executaran al llarg del 2022.

Calendari

 • Presentació de projectes: del 7 de juny al 14 de juliol
 • Valoració tècnica: del 15 de juliol al 10 de setembre
 • Sessió presentació projectes: 16 d’octubre, 11.00 h, a l’ajuntament
 • Exposició i votació projectes: del 18 al 30 d’octubre
 • Recompte de votacions: 2 de novembre a les 13.00 h en sessió pública a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
 • Sessió de retorn: 26 de novembre

Quin tipus de projecte es pot presentar?

Qualsevol acció d’àmbit municipal, sigui una millora d’equipament cultural o esportiu, una nova inversió, adquisició de material educatiu, programació d’un curs específic, manteniment de l’entorn rural i mediambiental, desenvolupament d’una app, un projecte social o de salut, entre d’altres.

Quins criteris han de tenir els projectes per ser acceptats?

 • L'import no ha de ser superior a 15.000 € en cadascuna de les modalitats.
 • Ser coherents i no entrar en contradicció amb el model i valors que l’Ajuntament promou.
 • Donar resposta a una necessitat concreta.
 • Han de ser finalistes i no han de generar cap cost extra per a pressupostos successius.    
 • Siguin d’interès per a la majoria de la gent del poble.
 • Han de fer referència a àmbits i temes de competència directa i assumides per l’Ajuntament.
 • Ser viables tècnicament i s’ajustin a les normatives vigents.
 • Estar quantificades amb un cert rigor.
 • No plantegin accions d’exclusió social.
 • Han de ser sostenibles i equitatives des d’un punt de vista de gènere.
 • Han d’anar acompanyades de les dades identificatives del ciutadà o Entitat que les realitza.
 • Tots els projectes s’han de presentar dins el termini establert.
 • No poden superar la quantia establerta.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament donen suport per elaborar el pressupost. Per sol·licitar-lo, cal enviar un correu a avny.participacio@avinyo.cat o presentar una instància a les oficines de l’Ajuntament.

Qui pot presentar un projecte?

Modalitat A: Qualsevol entitat inscrita al registre municipal. Es podran presentar com a màxim 2 projectes per entitat.
Modalitat B: Qualsevol, persona empadronada al municipi d’Avinyó de més de 16 anys o que els compleixi al llarg del 2021. Es podrà presentar com a màxim un projecte per persona.

Què s’ha de fer per presentar-ne un?

Omplir la fitxa tècnica que es lliurarà a tots els domicilis. Les fitxes també estaran disponibles al web i a les oficines de l’Ajuntament.
Més indicacions a la fitxa tècnica.

Quin és el termini?

La fitxa tècnica s’ha de lliurar del 7 de juny al 14 de juliol.

Qui valora els projectes?

La Comissió Tècnica valida els projectes que compleixen els criteris i les normatives establerts. El període de valoració tècnica i al·legacions és del 15 de juliol al 10 de setembre.

Qui pot votar?

Qualsevol persona empadronada al municipi de més de 16 anys o que els compleixi al llarg de l’any 2021.
Cada persona podrà votar només una vegada de cada modalitat.

Quan i on es podrà votar?

 • Té dret a vot, qualsevol persona empadronada al municipi de més de 16 anys. En el moment de la votació, s’ha de presentar el DNI o altre document oficial que acrediti l’edat del votant.
 • A cada domicili es distribuirà butlletes de votació (hi constaran les modalitats A i B) juntament amb la relació dels projectes acceptats de cada modalitat. Les butlletes també estaran disponibles al web de l’Ajuntament i als espais municipals.
 • Cada persona podrà votar una sola vegada i, com a màxim, dos projectes de cada modalitat.
  • QUAN: del 18 al 30 d’octubre
  • QUINS DIES: Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dissabte de 10 a 14 h / Tardes: dilluns i dimecres de 18 a 21 h i dijous de 16 a 19 h
  •  ON: Ajuntament

Darrera actualització: 27.05.2021 | 17:03