Nova data per renovar el DNI a Avinyó

Dijous, 3 de desembre de 2020 a les 00:00

Un equip mòbil de la Policia es desplaçarà a Avinyó el dia 26 de gener de 2021 per tramitar la renovació de DNI. Donat que les hores per aquesta data ja s'han exhaurit, s'obre un nou període d'inscripció per fer la renovació el dia 23 de març. Els ciutadans que realitzin aquest tràmit hauran de tornar el dia 6 d'abril a recollir el document renovat. Hi ha poques places i és important fer la reserva aviat.

És imprescindible reservar hora a l'Ajuntament trucant al telèfon 93 838 77 00.

Informació per als ciutadans

Per renovacions sense canvis:

 • DNI original.
 • 1 fotografia recent de cara amb fons blanc tipus carnet.
 • Taxa.

Per a canvis de domicili

 • La mateixa documentació anterior i certificat d'empadronament amb vigència no superior a 3 mesos (original, no fotocòpia). Si el DNI està en vigor, la taxa és gratuïta. Si està caducat, es cobrarà
 • Taxa.

Per DNI extraviats / sostrets

 • Si la tingués: denúncia de pèrdua / robatori. En alguns casos (depenent de la data d’expedició), si el DNI no havia caducat i era electrònic, no cal foto. Si no era electrònic o estigués caducat, sí fa falta foto.
 • Independentment que es presenti denúncia o no, es cobrarà taxa.

Per primeres inscripcions:

 • Partida de Naixement Literal expedida a l'efecte d'obtenció de l'DNI amb vigència no superior a 6 mesos (original, no fotocòpia).
 • Certificat d'empadronament amb vigència no superior a 3 mesos (original, no fotocòpia).
 • 1 fotografia de cara i fons blanc tipus carnet (Si és un nadó, sempre amb els ulls oberts).
 • Presència del pare / mare / tutor legal. S'admet un representant dels pares si presenta una autorització indicant els números de DNI de la persona autoritzada i que autoritza, signada i amb fotocòpia de l'DNI de l'autoritzant.
 • Taxa.

► La modificació de dades de filiació (nom, cognoms, lloc o data de naixement, nom de pare o mare) requereix que l'interessat es personi 3 vegades i haurà d'aportar Partida de Naixement Literal amb vigència no superior a 6 mesos (original, no fotocòpia).

► El DNI es pot renovar 180 dies abans de la data de caducitat.

► Per a tots els casos: les famílies nombroses es beneficiaran de taxa gratuïta. és imprescindible presentar el títol de família nombrosa vigent.

Taxa i pagament (en efectiu)

 • Renovació per caducitat, pèrdua, sostracció, bestreta o deteriorament: 12,00 €
 • Renovació amb el DNI en vigor per canvi de dades (de filiació i / o domicili), així com acreditar ser beneficiari de la condició de família nombrosa: gratuït
Darrera actualització: 04.12.2020 | 13:05