Informació important per al pagament d'impostos

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

Si  disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut, heu de tenir en compte les següents situacions:

► Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

- Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte.

- Pagament a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs.

- Pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802

► Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

- Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.

- O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

► Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

- Descarregar-vos un nou document de pagament a http://orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament.

- O bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Recordeu el nou calendari fiscal de l'Ajuntament d'Avinyó

Per tal de minimitzar l'impacte negatiu que ha comportat la restricció d'activitat decretada per la declaració d'estat d'alarma davant la pandèmia del Covid-19, l'Ajuntament d'Avinyó ha acordat l'allargament dels terminis de pagament dels dos impostos que estaven previstos de cobrar abans de l'estiu: l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i l'Impost de Béns Immobles urbans (IBI).

El nou calendari fiscal per aquests dos impostos queda així:

 

Data d'inici

Data de fi

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

2 de març

2 de juny

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

4 de maig

1 de setembre

Els períodes de pagament dels altres impostos no es modifiquen donat que no comencen fins al mes de setembre.

Darrera actualització: 30.04.2020 | 13:04