Convocatòria de Ple

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 00:00

Sessió ordinària del Ple de la Corporació pel dia 27 de maig de 2020 a les 20 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 5 de febrer de 2020
2. Donar compte de les actuacions municipals amb motiu de la situació d’estat d’alarma per la pandèmia per COVID-19
3. Donar compte dels decrets de l’alcaldia
4. Donar compte del compliment de les obligacions derivades de la Llei d’Estabilitat Pressupostària 1r.trimestre
5. Donar compte del PMP 1er.trimestre
6. Donar compte de les sol·licituds presentades al catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona , anualitat 2020
7. Donar compte específica del Decret d’aprovació de la liquidació any 2019
8. Proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i aprovació de inicial de l’exp. 3 /2020 de modificació de crèdits
9. Proposta d’aprovació inicial de l’exp. 4/2020 de modificació e crèdits
10. Proposta d’aprovació inicial de la 2a. modificació puntual del POUM
11. Proposta d’aprovació inicial del reglament de Règim intern de la Llar d’Infants l’Estel
12. Proposta de suspensió de l’execució dels projectes participatius
13. Proposta d’aprovació de l’encàrrec de gestió per la confecció de les nòmines dels empleats municipals a favor de la Diputació de Barcelona
14. Afers sobrevinguts amb caràcter d’urgència
15. Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació)
16. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.05.2020 | 15:23